Nechtěli jsme politikařit, ale tohle byste měli vědět

26.05.2010 19:40

Zdroj: https://www.svobodni.cz/9-program/50-otazky-a-odpovedi/ www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210411058080520-hyde-park-ct24/

Homofobie v politickém programu mne donutila změnit názor na to, aby tyto stránky byly neangažované, proto si pozorně přečtěte, co by nám LGBTIQ hrozilo, kdyby se k moc dostala strana s názvem "Strana Svobodných Občanů".

Bohužel název nevystihuje skutečnou podstatu.

Níže je výňatek z programu, který uvedli na svých webových stránkách.

Budu se opakovat a budu vás prosit, abyste šli volit, protože když to necháme být, že to nějak dopadne, tak bychom se mohli dostat o několik let zpátky a začít znovu od nuly. A to NECHCEME!!!!!

Podporujete sňatky homosexuálů?
Jsme každopádně tolerantní vůči homosexuálům. Není ale rozumné, aby stát uzákoňoval jednu konkrétní smlouvu pro osoby stejného pohlaví. Libovolní dva lidé si mohou pomocí smlouvy uspořádat vztahy mezi sebou, mohou si vzájemně sloučit či odkázat majetek apod., na to není potřeba zákon. Vzorovou smlouvu pro pravidla soužití mezi osobami, jejímž předmětem není jejich vztah k dětem, mohou navrhovat soukromoprávní instituce. Cílem zastánců zákona o registrovaném partnerství je spíš zvýšit společenskou prestiž homosexuálního chování. To ale není úkolem státu. Pro uzákonění manželství existuje odlišný důvod - manželství mezi mužem a ženou jako součást občanského a rodinného práva především upravuje vztahy mezi manželem a manželkou jakožto rodiči a jejich dětmi. Jsem proti ostentativnímu homosexualismu, stejně jako proti feminismu - to jsou levicové ideologie usilující o privilegia pro zájmové skupiny a ideologie, které nedokážou uspět ve volné soutěži. Všelijaké Rady vlády a pořady ve státní televizi pro "sexuální menšiny" bychom samozřejmě zrušili.

—————

Zpět


Kontakt

Parles

3 časová pásma na východ od Prahy a 3 časová pásma na západ od Brna.