Gayové a lesby: koho budete volit? - Jak strany myslí v programu na "nás"?

17.05.2010 21:26

 

 Převzato z Colour Planet

AKTUALIZOVÁNO: Exkluzívní anketa Colour Planet. Na naše otázky odpověděli lídři českých politických stran. Jaký je jejich vztah ke gay minoritě? Plánují nám pomoci nebo nás ignorují? Hlasujte ve volební anketě Colour Planet.

Oslovili jsme 7 politických stran, z nichž 6 na naše otázky odpovědělo v požadovaném termínu. ODS na anketu zareágovala až dnes, a proto jejich odpovědi zveřejňujeme v aktualizované verzi. V rámci férovosti ponecháváme hlasování strany ODS na konci této ankety, jak bylo uvedeno při prvním zveřejnění v pátek 14.5.

Všechny strany obdržely 3 stejné dotazy a jejich odpovědi necháváme v celém znění bez redakčních úprav.

Smyslem ankety je ukázat názory stran a jejích představitelů na postavení gay minority v České republice a představit jejich případné politiky nebo známé sympatizanty z řad naší menšiny. Každá část ankety je zakončena možností hlasování čtenářů, zda budete nebo nebudete odpovídající stranu volit v nacházejících parlamentních volbách. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle názvů jednotlivých stran.

Colour Planet děkuje všem představitelům stran a jejich kolegům za spolupráci při vzniku této unikátní ankety.

 

ČSSD, odpovídá předseda Jiří Paroubek

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Jiří Paroubek: „V menšinách neděláme rozdíly. Klíčovými hodnotami naší sociálně demokratické politiky jsou svoboda, spravedlnost a solidarita. ČSSD se vždy hlásila a hlásí k Listině základních práv a svobod. Lidská práva pro nás nejsou prázdným pojmem, ale hodnotou, na které stojí naše společnost, a kterou je třeba vždy ctít a naplňovat. Pouze lidé, kteří mají zajištěný rovný přístup, mohou být opravdu svobodní. Odmítáme proto jakoukoliv diskriminaci, je nepřípustná. ČSSD se zasadila o přijetí tzv. antidiskriminačního zákona a zařadili jsme se tak po bok vyspělých zemí v jejich boji proti různým formám diskriminace ve společnosti.“

 

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

Jiří Paroubek: „Přijetí zákona o registrovaném partnerství bylo jednou z priorit ČSSD. Připomínám, že bez sociální demokracie a mého silného osobního angažmá by tento zákon nebyl před čtyřmi lety přijat. Sociální demokracie se touto problematikou soustavně zabývá, nicméně ji stále nepovažujeme v naší legislativě za zcela dořešenou. Ostatně to vyplývá i z našeho volebního programu, kde máme řadu bodů, které se této citlivé problematiky přímo dotýkají.“

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

Jiří Paroubek: „Věřím, že je jich spousta, jak sympatizantů, tak voličů, i když se k tomu třeba veřejně nehlásí. Tito lidé si jsou dobře vedomi toho, že ČSSD je stranou, která se k jejich problémům vždy stavěla přímo a jasně. Důkazem je i již zmíněný zákon o registrovaném partnerství. Za všechny mohu jmenovat například zpěváka Pavla Vítka, který nám vždy ochotně pomáhal při našich předvolebních akcích, čehož si velmi vážím.“ 

KDU ČSL, odpovídá tisková mluvčí Martina Kaderová

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Volební program KDU-ČSL myslí na všechny občany žijící v naší zemi. Nerozdělujeme práva podle toho, k jaké menšině se kdo hlásí. Chceme žít ve svobodné, demokratické společnosti, v právním státu, který nijak nediskriminuje žádnou menšinu.

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

Podle našeho názoru má v České republice každý občan stejná práva. Odmítáme představu nějakých zvláštních privilegií pro jakoukoliv menšinu.

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

Ano. A to jak mezi členy strany, tak i mezi sympatizanty.

KSČM, odpovídá Zuzka Bebarová – Rujbrová, poslankyně KSČM za Jihomoravský kraj

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Program KSČM zásadně dlouhodobě odmítá veškeré diskriminace zvláště pak, které se týkají menšinových skupin. Poslanecký klub v minulosti podporoval všechny legislativní iniciativy směřující k přijetí zákona o registrovaném manželství a naši poslanci byli mezi předkladateli těchto návrhů.

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

Nejsou, zejména ve veřejnoprávní oblasti. Navrhovali jsme, aby právní postavení registrovaných partnerů bylo srovnatelné s postavením manželů.

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

Pravděpodobně ano, ale sexuální orientaci členů a sympatizantů nezjišťujeme. Každý má právo na soukromí.  

 

ODS, odpovídá Mgr. Martin Kupka, vedoucí mediální sekce

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

 

Náš program myslí na nejširší skupinu obyvatel. Naše opatření pomáhají prakticky všem s výjimkou lidí, kteří zneužívají sociální dávky. Program nečleníme podle příslušnosti lidí k jednotlivým minoritám, ale podle oblastí, které se jich nejvíce týkají. V této rovině se tedy gay a lesbické menšiny týká prakticky většina našich řešení.

 

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

 

Každý člověk má stejná základní práva a svobody. V tomto ohledu nerozlišujeme mezi jednotlivými minoritami.

 

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

 

Podporovatelé ODS pochází z různého spektra společnosti, a tudíž jich řada pochází také z gay a lesbické minority. 

TOP 09, odpovídá předseda Karel Schwarzenberg

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Menšiny, ať už jsou to národnostní nebo náboženské či s jiným sexuálním sklonem považujeme za rovnoprávné. Nemáme pro ně speciální program.

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

V Čechách, bohudíky, neexistují tak silné předsudky, jako v některých jiných zemích. Není mi povědomé, že by byly tyto menšiny znevýhodněny. Kdybych věděl něco konkrétního, tak se rád na tuto problematiku podívám.

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty z řad gay minority?

Já se zásadně neptám našich politických představitelů nebo sympatizantů, jakého jsou původu nebo přesvědčení v náboženských nebo jiných oblastech, taktéž jaké mají osobní sklony nebo preference. Považuji to za záležitost, na kterou se nepřísluší ptát mně ani politické straně. Tudíž nevím, jestli někdo z nás patří do této minority.

Věci veřejné, odpovídá předseda Radek John

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Ačkoli přistupujeme ke všem občanům stejně a v našem programu nerozlišujeme sexuální orientaci, některé naše programové kroky jsou určeny homosexuálům. Výrazně podporujeme stávající zákon o registrovaném partnerství, který zrovnoprávnil homosexuály například v oblasti dědictví. Co se týče adopcí dětí homosexuálními páry, prosazujeme přímou demokracii, a tak chceme, aby se také k této otázce naši příznivci vyjádřili v internetovém referendu.

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

Jsme přesvědčeni, že se situace postupně zlepšuje.

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

Strana Věci veřejné má mnoho podporovatelů z řad známých osobností, kterých si velmi vážíme a jejich podpora je pro nás velmi významná; nijak se nezabýváme tím, zda jsou členy gay minority, či ne.

Strana zelených, odpovídá předseda Ondřej Liška

 

1. Myslí Váš volební program také na gay a lesbickou menšinu? Pokud ano, v čem konkrétně?

Nejen před volbami, ale za poslední čtyři roky Strana zelených spolupracovala s gay a lesbickými aktivisty, myslela na potřeby gay a lesbické minority. Ať je to prosazení vládního Výboru pro sexuální menšiny, který řeší koncepčně co je potřeba dokončit v legislativě, nebo prosazení antidiskriminačního zákona, nebo nastartování a podpora přijetí adopcí nebo i jen morální povzbuzení účastí na mnohých GL sportovních a společenských akcích. Když např. v Brně zastupitelstvo zamítlo příspěvek na Mezipatra, dali ho zelení ze svého. V těchto ohledech je velmi aktivní hlavně Džamila Stehlíková, exministryně pro lidská práva. Ve volebním programu nabízí Strana zelených pomoci dořešit témata, která jsou shrnuta pod heslem STEJNÁ PRÁVA PRO STEJNOU LÁSKU:

• zkvalitnit novelizací zákon o registrovaném partnerství

• zrušit zákaz darovat krev mužům, kteří se intimně stýkají s muži

• prosadit individuální adopci i pro registrované partnery

• prosadit možnost adoptovat dítě biologické matky její přítelkyní

• proškolit pedagogy a zavést výuku o homofóbii ve školách

2. Jsou podle názoru Vaší strany práva gay a lesbické menšiny v Česku dostatečně ošetřeny?

Z právního hlediska určitě. Jsme v tomto smyslu Evropskou unií vyhodnoceni na prvním místě mezi zeměmi bývalého východního bloku. To, co zbývá, chtějí zelení spolu s GL hnutím prosadit v příštím volebním období.

Důležité je však také, aby minorita gayů a leseb nezůstala pasivní ke skrytým formám diskriminace, měla odvahu se bránit, nečekat pouze na pomoc zvenčí. K tomu je zapotřebí znát dobře svá práva, umět je používat.

Zelení se tvrdě postaví ke všem formám skryté - i jakýmkoli náznakům veřejné diskriminace menšin ze strany neonacistů nebo homofobů.

3. Má Vaše strana politické představitele nebo sympatizanty (umělce, sportovce nebo jiné veřejně známé osobnosti) z řad gay minority?

Strana zelených je otevřenou stranou bez předsudků. Gayové a lesby tvoří přirozenou součást naší členské základny. Prezident Václav Havel nedávno podpořil náš program s velkým týmem umělců – mezi kterými jsou také osobnosti gay a lesbického světa. Například Martin C. Putna a hlavně dlouholetý známý gay aktivista, herec Jiří Hromada, kterého zelení nominovali na vysokou pozici na své pražské kandidátce – kandiduje na třetím místě. Hromadovi vyjadřují podporu jeho kolegové a kolegyně herci – bez rozdílu orientace. Těmi nejbližšími jsou – moderátor Aleš Cibulka s herci Michalem Jagelkou, Marcelem Vašinkou, Lumírem Olšovským a mnozí další.

Kandidátky zelených i v ostatních volebních obvodech nabídly minoritě možnost účasti ve volbách. Za všechny - předseda Jihočeské gay organizace Jiří Mareček.

Jiří Hromada nalezl ve své kampani velkou podporu od gay serverů jako je například GayNet.cz, který umožňuje každý týden v pořadu Pět otázek zhodnotit Jiřímu Hromadovi události týdne z hlediska programu zelených. V pražských gay klubech nalezl podporu majitelů, kteří rovněž sympatizují s programem zelených.

Mnohé další gay osobnosti nejsou ještě připraveny na svůj coming out. Zelení jsou odhodlání zlepšit klima i pro ty, kteří stále ještě (zbytečně) mají obavu...

A ještě jedno volební heslo zelených na závěr: Chceme víc než 4 %!

 

 

 Zdroj: www.colourplanet.cz/71839-gayove-a-lesby-koho-budete-volit

—————

Zpět


Kontakt

Parles

3 časová pásma na východ od Prahy a 3 časová pásma na západ od Brna.