Emočně inteligentní ženy mají lepší sex, orgasmus je samozřejmostí

02.10.2011 17:07

 

Citově založené ženy si dovedou lépe užívat sexu a častěji také dosáhnou orgasmu. Tvrdí to výsledky nové britské studie.
Orální sexuální praktiky dobývají české ložnice, některé ženy k nim však mají předsudky
Citlivé ženy mají při sexu lepší prožitek. | foto: Profimedia.cz

 

 

Studie Královské univerzity v Londýně zpovídala 2 035 žen ve věku 18 až 83 let. Všechny ženy obdržely rozsáhlé dotazníky s otázkami na jejich sexuální život.
Mimo jiné měly ohodnotit svou schopnost dosáhnout orgasmu, a to podle sedmibodové stupnice sahající od "nikdy" až po "vždy".
Spolu se sexuálním dotazníkem dostaly také za úkol vyplnit test zkoumající jejich emoční inteligenci.
Citlivost zvyšuje sexuální prožitek
Po zpracování dotazníků vyšlo najevo, že až čtvrtina dotázaných žen má problémy s dosažením orgasmu. Výzkum pak zjistil značnou spojitost mezi emoční inteligencí a orgasmy během soulože nebo masturbace.
Podle výsledků této studie mají emočně inteligentnější ženy více orgasmů než ženy s nižším naměřeným emočním inteligenčním kvocientem. Jednoduše řečeno: ženy, které lépe vnímají své pocity a emoce, vedou více uspokojivý sexuální život.
 
Vedoucí autorka studie Andrea Burriová k tomu dodává: "Vypadá to, že emoční inteligence má přímý dopad na ženské sexuální funkce také tím, že ovlivňuje její schopnost komunikovat a sdělit svá sexuální očekávání a touhy svému partnerovi."
Andrea Burriová si navíc myslí, že emoční inteligence zvyšuje ženskou schopnost mít při styku sexuální fantazie, což zřejmě vede k lepšímu a jistějšímu dosažení vyvrcholení u žen.
Cesta k řešení problémů
Spoluautor studie a ředitel oddělení pro výzkum dvojčat z Královské univerzity v Londýně profesor Tom Spector poukázal na výhody vyšší emoční inteligence: "Tato zjištění ukazují, že emoční inteligence je výhoda v mnoha aspektech života včetně ložnice."
Profesor Spector pevně věří, že britská studie velmi pomůže ve vývoji psychologie chování a kognitivní psychologie a tím ke zlepšení ženského sexuálního života.
Emoční inteligenci považuje za velmi důležitou také sexuální psychoterapeutka Paula Hallová: "Emoční inteligence je nejdůležitější při překonání problémů. Většina žen, ale i mužů bude mít podobné problémy v různých obdobích svého života. Může to být únavou, stresem, problémy ve vztahu. Pokud si uvědomíte své vlastní pocity a dokážete rozpoznat problémy a rozebrat je, pak je s velkou pravděpodobností budete schopni vyřešit."
co je emoční inteligence
Oproti běžným testům inteligence, které zkoumají schopnost jedince řešit praktické situace a teoretické problémy, testy emoční inteligence zjišťují schopnost jedince řešit především sociální situace a mezilidské vztahy. 
 
Emočně inteligentní člověk rozumí svým emocím a pocitům a zvládá je, zároveň je velmi vnímaný k emocím druhých.
 
Ačkoli je emoční inteligence zčásti vrozená a zčásti ovlivněná výchovou a prostředím, kde člověk vyrostl, existuje dnes na trhu mnoho příruček, jak emoční inteligenci rozvíjet a zvyšovat její úroveň. 
 
Kurzy emoční inteligence jsou hojně nabízeny i v České republice.
 
 

Zdroj:https://ona.idnes.cz/emocne-inteligentni-zeny-maji-lepsi-sex-orgasmus-je-samozrejmosti-1f1-/zdravi.aspx?c=A090626_100236_vase-telo_pet

—————

Zpět


Kontakt

Parles

3 časová pásma na východ od Prahy a 3 časová pásma na západ od Brna.